Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej

Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej

Główne mięśnie biorące udział w ćwiczeniu "Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej":

  • Piersiowy większy (skrajne regiony – wewnętrzne oraz zewnętrzne)
  • piersiowy mniejszy
  • zębaty przedni, naramienny (przedni akton).

Zasady poprawnego wykonania ćwiczenia:

Zajmujemy stabilną pozycję na ławce kierując się zasadami jak przy ćwiczeniach wyciskania.
Trzymamy sztangielki skierowane do środka i wyciągnięte ku górze, zachowujemy przy tym
lekkie zgięcie w stawach łokciowych. Rozkładamy ramiona do poziomu jak najdalej to
możliwe, pozwalając sztangielkom rozciągnąć mięsień piersiowy. Ruch ten powinien być
powolny i kontrolowany towarzyszącym mu wdechem. W najniższej fazie ruchu powinniśmy przez chwilę utrzymać stan rozciągnięcia mięśni. Powracamy do pozycji wyjściowej wykonując przy tym wydech i silny skurcz mięśni w najwyższym punkcie toru ruchu.

Modyfikacje ćwiczenia:

Ćwiczenie to możemy wykonać również na bramie z wykorzystaniem linek wyciągu, dzięki czemu utrzymamy silniejsze napięcie mięśni podczas wykonywania ruchu.

Uwagi:

W ćwiczeniu nie należy używać zbyt dużego obciążenia, ze względu na ryzyko kontuzji.
Ruch powinien być ograniczony do stawów barkowych, stawy łokciowe pozostają nieruchome przez cały czas. Użycie zbyt szerokiej ławki może uniemożliwić komfortowe wykonanie tego ćwiczenia.

Środa, 22 lutego 2017