Suplementy i odżywki z agmatyną

Agmatyna (Agmatine) - to metabolit argininy - naturalny i syntetyzowany w mózgu, nerkach, nadnerczach i jelicie cienkim na skutek dekarboksylacji argininy. Jego działanie nie zostało jednak do końca poznana. Mimo to uważa się, że odpowiada za warunkowanie aktywność enzymów i izoenzymów, takich jak dekarboksylaza ornityny. Wykazuje wpływ na syntezę i aktywność tlenku azotu. Poprawia przepływ krwi, warunkując lepsze dotlenienie tkanki mięśniowej. Zwiększa wytrzymałość i efektywność treningową. Ponadto przypuszcza się, że korzystnie wpływa na proces lipolizy, poprzez wpływ na poziom cyklicznych nukleotydów (np. cAMP). Agmatyna jest stosowana przede wszystkim w suplementach dla sportowców w zestawieniu z argininą lub cytruliną. Znaleźć ją można zatem w składzie odżywek przedtreningowych, boosterów tlenku azotu, stacków kreatynowych.