Suplementy i odżywki z estrem etylowym L-norwaliny

Ester etylowy L-norwaliny (L-norvaline ethyl ester) - złożony związek norwaliny, rozgałęzionego aminokwasu, będącego izomerem waliny. Wykazuje działanie ochronne wobec cząsteczek guanidyny, niezbędnego stymulatora syntezy argininy i kreatyny. Wykazuje działanie antykataboliczne zwiększając poziom jonów amonowych w komórkach. Pośrednio wpływa na syntezę tlenku azotu, poprawiając zdolności wysiłkowe oraz odżywienie tkanek.